Археолошко-туристички парк Неолитско Старчево

На површини од 38 хектара, Археолошко-туристички парк Неолитско Старчево биће посвећен приказу, очувању и оживљавању историје древних насеља и једне од највећих културних група неолитског периода. Стога ће у непосредној близини археолошког локалитета Старчево-град бити изграђени Музеј и реплика неолитског насеља са одговарајућом понудом за туристе и стручњаке из земље и иностранства. Активности ће омогућити савремени истраживачки рад и допринети снажној промоцији и верификацији значаја локалитета. Добра позиционираност Старчева омогућава да пројекат постане репрезент целокупног неолитског археолошког наслеђа Војводине.
Полазиште: Старчевачка култура је бренд Старчева, a Београд са 2.000.000 становника, тржиште за референтну понуду.
Потенцијали: Развоју културно-привредних потенцијала Подунавља прикључила се и наша земља верификацијом Дунавске стратегије. Тиме је отворен пут за реализацију Археолошко-туристичког парка Неолитско Старчево, као пројекта од регионалног значаја.
Град Панчево: Пројекат Неолитско Старчево има континуирану подршку градских институција. Предвиђен јеПросторним планом градаПанчева, Планом приоритених инвестиција и Стратегијом културног развоја града.
Студија изводљивости: Израда Студије довела је до сарадње Секретаријата за културу АП Војводине и Града Панчева који су обезбедили део финансијских средстава за реализацију планских елемената пројекта. Студију су реализовали Месна заједница Старчево и активисти удружења Неолитско Старчево.
Сарадња: У циљу израде квалитетног пројектног задатка за реализацију архитектонског дела пројекта, удружење Неолитско Старчево je успоставило сарадњу са МЗ Старчево, Народним музејом у Панчеву, Заводом за заштиту споменика културе у Панчеву, Републичким заводом за заштиту споменика културе, ЈП Дирекцијом за изградњу и уређење Панчева, Одељењем за археологију Филозофског факултета Универзитета у Београду и Археолошким одељењем Љубљанског Универзитета. Проширење акција у оквиру маркетиншког пројекта омогућило је успостављање сарадње са удружењем грађана Винчански неолит и удружењем грађана из Лепенског Вира (МЗ Бољетин). У промоцију на унапређењу пројекта укључене су локалне институције, удружења и медији: Дом културе 29. новембар, Креативни културни клуб, Савез извиђача, ОШ Вук Караџић, удружење овчара Црно јагње, Старчевачке новине, недељник Панчевац и ТВ Панчево.

Posted in Некатегоризовано | Leave a comment

Dobrodošli!

Projekat Arheološko-turističkog par­­­­­­ka  Neolitsko Starčevo је zasnovan na sadej­stvu kulturoloških potencijala spomeničkog nasleđa i razvojnih afiniteta lokalne zajednice.

Posted in Некатегоризовано | Leave a comment